הודעה מטעם רשות הטבע והגנים הלאומיים:

הרשות תאפשר לכלל הציבור, לתקופת ניסיון של חצי שנה, טבילה במעיין הגיחון בהתאם להסדר שלהלן:

  • שעות הטבילה 07:00-08:00 בבוקר, בימים בהם האתר פתוח למבקרים וכן בימי שישי וערבי חג בשעות 15:30-16:30 ו-17:00-18:00, ובתיאום מראש בלבד
  • הכניסה מחויבת בתשלום דמי הכניסה הנהוגים באתר והקבועים בתקנות, ותיעשה דרך הכניסה לפיר וורן. תשלום עבור הכניסה ייעשה מראש בעת תאום הכניסה, או עם הצגת מנוי של רשות הטבע והגנים
  • הכניסה לטבילה תוגבל לשישה אנשים בכל יום ותעשה בליווי סדרן/נית
  • לשם שמירה על צנעת הפרט של הטובלים/ות תיעשה הכניסה תוך הפרדה בין גברים ונשים
  • תיאום הטבילה יעשה מול מתפעלי האתר בתיאום מראש, בטלפון 6033* שלוחה 11
  • הרשות תהא רשאית להחליט על ימים בהם לא תתאפשר הטבילה, בשל צרכים תפעוליים ואחרים של האתר, ותודיע על כך באתר האינטרנט
  • תקופת הניסיון תחל מיום 19.5.2019 ותסתיים ביום 18.11.2019. בתום תקופת הניסיון תערך בחינה מחדש של הסדר זה