1909 – 1911

מונטגיו ברונלאו פרקר (1962-1878) והאב לואי איג ונסאן (1960-1872) שיתפו פעולה בחפירה ארכיאולוגית בשנים 1911-1909. פרקר הגיע בעקבות חיפושי אוצרות המלך שלמה, וונסאן, איש האקול ביבליק (ביה"ס הצרפתי למקרא וארכיאולוגיה בירושלים), היה המתעד של מהלך החפירה.

הם עבדו רבות באזור מעיין הגיחון בשיטת חפירה של מנהרות, והתחברו אל תגליותיו של צ' וורן במקום. ונסאן ערך תרשימים מדויקים ומפה מפורטת של התגליות, שחופרים בימינו עדיין עושים בהם שימוש. הוא גם מדד את 'נקבת חזקיהו' והכין תרשים מדויק שלה.

בסופו של דבר, פרקר ניסה לחפור בהר הבית אך התגלה בניסיונו זה והמשלחת עזבה את העיר במהירות. מאוחר יותר הוציא ונסאן פרסום מפורט בצרפתית של כל ממצאי החפירה תחת השם 'ירושלים התת-קרקעית'. פרסום זה תורגם לאנגלית (בתמצות) ולאחרונה גם לעברית.