אין הכוונה לסכם כאן את כל מה שנאמר במקרא על ירושלים, אלא לדון בכמה מענייניה בלבד. מן הראוי לציין שירושלם נזכרת במקרא לא פחות מ 641 פעמים. בכל מקום- למעט ארבעה כתובים- בא השם ירושלם בכתיב חסר יו"ד אחרי הלמ"ד. ירושלם, ואילו הקרי הוא תמיד ירושלים ביו"ד. עוד נזכרת ירושלם במקראות הכתובים ארמית, אף שם בכתיב חסר, הקרי תמיד ירושלם, בלמ"ד סגולה, ואילו השם 'ציון' המצודה היבוסית של ירושלם שדוד כבשה ועשאה לעיר בירתו ("עיר דוד"), משמש בלשון פיוט ככינוי לירושלם כולה ונזכר במקראות 154 פעמים. הוסף לשם "ירושלם" את שאר כינוייה הפיוטיים מתוך "שבעים" שמותיה,כגון "עיר הקודש", "עיר א-לוהים" , "עיר יהודה", ותמצא שהיא נזכרת במקרא כ- 850 פעמים (מתחרתה שומרון,בירת ממלכת ישראל, נזכרה במקרא רק 110 פעמים).