אנו מזמינים את כל הילדים להדפיס את דפי הצביעה ולצבוע בבית.