1927

ג'ון וינטר קרופוט (1959-1873) וגורג' מ' פיצג'רלד (1957-1883), מאנשי ה-PEF, חפרו בתוך גיא הטירופויון, ממערב לגבעת עיר דוד, בשנת 1927, במיקום שנמצא מעט מדרום לאתר חניון גבעתי של היום. הם חשפו קיר ביצור בו יש פתח רחב. הם ראו את הקיר כחומת העיר המערבית של ירושלים מימי הבית הראשון ואת הפתח כשער העיר.

בנוסף, הם חשפו בסמוך מבנים רבים מתקופות שונות (מאוחרות יותר לקיר שנתגלה). חפירתם איננה נראית היום (היא מכוסה בבניינים מודרניים) וקשה לקבוע האם הבנתם נכונה.