1960 – 1969

משקולות אבן- באחד המבנים מימי הבית הראשון, גילתה קתלין קניון 34 משקולות אבן כיפתיות קטנות. על 18 מהן חרותה מדת משקל שהייתה מקובלת בתקופת המקרא – השקל, השווה ל-11.34 גרם בערך. על שתיים מהמשקולות מופיעה המילה "פים", שהוא שני שליש השקל, ועל שתיים אחרות מופיעה המילה "נצף", שיחסו לשקל הוא חמש שישיות. מספרן הרב של המשקולות (זהו האוסף הגדול שנתגלה אי פעם בחפירה בארץ), וגודלן הזעיר יחסית (הגדולה מביניהן היא בת 24 שקלים השווים ל-268.24 גרם) מעידים על כך שלפנינו שרידים מסדנת בעל מקצוע, צורף, תכשיטן ואולי סוחר בחומרים יקרי ערך.

קתלין קניון