2009
מטבע מחצית השקל- בשנת 2009 נתגלה בסינון העפר מהר הבית באתר עמק צורים מטבע מחצית השקל, במשקל שבעה גרם כסף מימי המרד הגדול של היהודים נגד הרומאים (שנים 66- 70 לספירה). על גבי המטבע כתוב, בכתב עברי, 'ירושלים הקדושה' מצידו האחד ו'חצי השקל' מצידו השני. השימוש בכתב העברי (ולא הארמי- יהודי שנכנס לשימוש נרחב יותר בימי הבית השני) נפוץ על גבי מטבעות יהודיים בני התקופה. ממצא זה מתקשר לכך שהר הבית היה מרכז חשוב לעם היהודי גם מהפן הכלכלי שלו וסביר שמטבע זה הובא כחלק ממס מחצית השקל שכל יהודי בוגר נתן לאוצר המקדש וירושלים.

וידאו