כתבי המארות- שתי קבוצות של קללות שנתגלו במצרים, קבוצה אחת מהמאה התשע עשרה לפנה"ס והשניה מהמאה השמונה עשרה לפנה"ס. קללות כתובות אלה נמצאות היום בברלין ובבריסל. העיר ירושלים מוזכרת בשתי הקבוצות הללו והיא מנויה יחד עם ערים נוספות בארץ כנען (ישראל) של אותה תקופה. מטרתן של קללות אלה היה לאיים על שליטי הערים שקוללו כדי להכריח אותם לסור למרותה ולדרישותיה של הממלכה המצרית. ממצא זה מעיד על מעמדה החשוב של ירושלים בתקופה זו, המקבילה לראשית הביצורים שנתגלו בעיר דוד, בסמוך למעיין הגיחון. הקללות נכתבו בשפה המצרית ההייראטית והעיר ירושלים מוזכרת בשתי הקבוצות.