הישג ארכיאולגי היום בעיר דוד בירושלים: בחפירה שנערכת על-ידי רשות העתיקות נמצא חותם שלם הנושא שם, רפאיהו בן שלם, המהווה התפתחות מהמאה התשיעית לפני הספירה לשמינית.

אחד החוקרים, פרופ' רוני רייך: "הפריט חותם שלם הנושא את השם העברי "רפאיהו בן שלם" נמצא היום בחפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד בירושלים. החותם יוצר בתקופת הברזל ב' – המאה השמינית לפני הספירה".

במקום נמצאו בנוסף שברים של שלוש פיסות טין שנועדו לחתום אגרות או סחורות, כולם נושאים שמות עבריים, ושימשו פקידי ציבור. לדברי החוקרים, לפני כשנתיים נמצאו במקום חותמות ועליהם סמלים גרפיים, ותאריכם קדום יותר, הפריטים החדשים מעידים על כך שבמהלך המאה השמינית השתנה הנוהג והפקידים הוסיפו את שמם לחותמות.