2011

בעפר שמתחת לרחוב, בצד תעלת הניקוז, נמצא כלי אבן שעליו חריטה (חרותת) נדירה של מנורה. לדברי הארכיאולוג שוקרון ופרופ' רוני רייך, "מעניין שלמרות שמדובר בתיאור של מנורת שבעת הקנים, כאן מופיעים רק חמישה קנים. לתיאור בסיס המנורה יש חשיבות רבה, שכן הוא מבהיר כיצד נראה הבסיס של המנורה המקורית, שכנראה היה דמוי חצובה".

חשיבות גדולה ישנה לעובדה שכלי האבן נמצא בסמיכות קרובה ביותר להר הבית, והחוקרים משערים שעובר אורח שראה את המנורה לנגד עיניו והתפעל מיפיה חרט את רשמיו על אבן. לאחר מכן ייתכן שהשליך את השירבוט בצד הדרך, מבלי לשער שיצירתו תתגלה לאחר 2,000 שנה.