פרופסור רוני רייך

מנהרה

עתמול מאי 1999

אחד המקומות הראשונים בירושלים אליו הפנו חוקרים ומבקרים את סקרנותם היה מעיין אם אל-דר'ג- מעיין אם המדרגות. המעיין נובע באפיק נחל קדרון, סמוך לגבעה הנמוכה המשתרעת מדרום להר הבית מחוץ לחומות העיר העתיקה, שלימים תזוהה עם "עיר דוד".
כיום מזוהה המעיין עם מעיין הגיחון המקראי, אך דבר זה לא היה מקובל עדיין במאה הקודמת.