בחפירות שניהלה רשות העתיקות לפני כעשור ביסודות הכותל המערבי, צפונית לעיר דוד, התגלה פעמון קטן עשוי זהב טהור. "כשהחזקתי את הממצא הקטן בידי, שמעתי שהוא מרשרש", סיפר הארכיאולוג אלי שוקרון שניהל את החפירה. "ידעתי איך הוא נראה מבחוץ, אבל רציתי לדעת גם כיצד הוא נראה מבפנים, אז לקחתי אותו לצילום רנטגן אצל רופא השיניים".

לדבריו, מדובר באחד הממצאים המיוחדים ביותר שהתגלו עד היום בחפירות עיר דוד. כשהתקבלו תוצאות צילומי הרנטגן – שנחשפות כאן בפעם הראשונה, נכונה לחוקרים הפתעה: בתוך הממצא הסתתר ענבל שהיווה את מקור הצליל ששמע הארכיאולוג.

בספר שמות פרק כ"ח מתוארת גלימתו של הכהן הגדול: "…ופעמוני זהב בתוכם סביב". על פסוק זה ישנה מחלוקת בין פרשני המקרא לגבי משמעות המילה "בתוכם". לשיטת רש"י הפעמונים היו תלויים לצד הרימונים: פעמון לצד רימון, פעמון לצד רימון על שולי המעיל של הכהן הגדול. לדברי הרמב"ן, מדובר היה בפעמונים שהיו מצויים בתוך הרימונים עצמם: פעמון בתוך רימון.

"מי יטרח לעשות עבודה כזאת? לסגור ענבל שמשקשק בתוך רימון?", תוהה ד"ר יוסי וולנרמן, רופא השיניים שבמרפאתו בוצעו הצילומים. "הודות לצילומי הרנטגן הבנו שכנראה אני מחזיקים ביד את אחד מ-72 הפעמונים שהיו תלויים על שולי מעילו של הכהן הגדול", אומר בהתרגשות שוקרון.

לדבריו,"פעם בשנה, ביום הכיפורים, היה נכנס הכהן הגדול אל קודש הקודשים. אם כך, ניתן לומר שזה הממצא היחיד שיש בידינו כיום שכנראה היה ממש בתוך קודש הקודשים. אחרי למעלה מ-1,000 שנה, המחלוקת בין פרשני המקרא – באה לפתרונה".