2012-2007

ד"ר דורון בן עמי, מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, התמחה בתקופת הברזל וכתב את מחקריו על חצור במאה העשירית לפנה"ס והגליל כולו בתקופה זו. מחקריו נכתבו לאור השתתפותו רבת השנים בחפירות העיר חצור בצפון הארץ תחת הנהלתו של פרופ' אמנון בן תור.

הוא הגיע לנהל את החפירה בחניון גבעתי בעיר דוד מאז שנת 2007, החפירה רחבת ההיקף ביותר בירושלים היום. חפירה בה נתגלו ממצאים חשובים להיכרות עם ההיסטוריה של העיר.