2008

כנראה שעגיל זה, העשוי בכשרון רב, עיטר את אוזנה של אישה בעלת אמצעים וסביר שהוא עבר שימוש של כמה דורות. ההערכה היא כי מקורו של העגיל מימי הבית השני על אף שנתגלה במבנה שחרב כמעט שלוש מאות שנה לאחר חורבן הבית השני.