דן בהט אוניברסיטת טורנטו ואבי סולומון הקרן למורשת הכותל המערבי

סקירה זו נועדה לתאר את הממצאים שנתגלו באיזור קשת וילסון, (הכוונה היא לכל מנהרת התפילה של הגברים מרחבת הכותל צפונה), במהלך החפירות שנערכו באיזור בקיץ תשס"ו. חפירות אלה נעשו בעקבות הסרת הריצוף שהיה קיים מתחת לקמרון קשת וילסון, פרוק עזרת הנשים שהיתה קיימת במקום עד לקיץ תשס"ה, בנייתה של עזרת נשים במפלס הגבוה מרחבת התפילה, וכן ביצוע עבודות תשתית לתעלות חשמל ומיזוג אוויר בכל מתחם מנהרת התפילה. תחילה נסקור את ממצאי צ' וורן שעבד במקום, ואת תיאוריו, ולאחר מכן נתאר את הממצאים החדשים העולים מהחפירה שנעשתה במקום, ולאור ממצאים אלה נדון בשאלה עד כמה וורן דייק בתיאוריו את האיזור.