מכון מגלי"ם מציע לכם מגוון של כלים אשר יסייעו לכם בהוראת היחידה: מצגת פתוחה, שממנה תוכלו לגזור את השקופיות הרלוונטיות לכם; סרטונים להרחבה בנושאים שונים; והרצאה מקוונת – דוגמא להעברת המצגת.

הכיבוש הבבלי וחורבן הבית הראשון

קריית השלטון ובית הבולות

כתף הינום וברכת כוהנים

מנסרת סנחריב

גיא בן הנום ופולחן המלך

בור ירמיהו

סרטון החומה הרחבה

סרטון נקבת השילוח

סרטון תבליטי לכיש

The Broad Wall Video Clip

The Lachish Reliefs Video Clip

הכיבוש הבבלי עם תרגום לאנגלית

החומה הרחבה עם תרגום לאנגלית

כתף הינום ברכת כהנים עם תרגום לאנגלית

מנסרת סנחריב עם כתוביות באנגלית

הניקבה עם כתוביות באנגלית

קריית השילטון עם כתוביות באנגלית

תבליטי לכיש עם כתוביות באנגלית