1913 – 1914
כתובת תאודוטוס- כתובת בשפה היוונית שנתגלתה בחפירתו של ריימונד וייל בדרום עיר דוד בשנים 1913- 1914 והיא מוצגת כיום במוזיאון ישראל. בכתובת מוזכר כהן ושמו 'תאודוטוס' (=אלנתן ביוונית) שהקים בית כנסת (=סינגוגוס) והיא מתוארכת למאה השנים האחרונות של ימי הבית השני, תקופה ממנה ידועים לנו מספר בתי כנסת ברחבי הארץ. המעניין בכתובת שהיא גם מאפשרת לנו הצצה לחיי בית הכנסת בימי הבית השני כאשר המבנה איננו משמש לתפילה כמקובל היום אלא לקריאת התורה ולימוד מצוות. בנוסף, הכתבות מעידה על הימצאותם של מתקני מים (בית מרחץ או לפחות מקוואות טהרה) וחדרי אירוח לנצרכים מן הניכר, הם עולי הרגלים המבקרים בירושלים ומחפשים לעצמם מקום לרחוץ את גופם ולנוח בימי הרגל.

ארכיאולוגים

רמון וייל

ריימונד וויל

ריימונד וייל, יהודי מצרפת, נשלח לחקור בירושלים ע"י הברון רוטשילד. הוא חפר בדרום גבעת עיר דוד וחשף מחצבה גדולה ובה מערות. לדעתו מדובר באתר קברי דוד וצאצאיו.