בני פרנקל

מתוך "קרדום" תשנ"ב 23-21
עד לרבע האחרון של המאה הי"ט, התבטאה זיקת יהודי תימן לארץ ישראל, בהתרפקות על העבר ובכיסופי גאולה ותנועות משיחיות. אך בשנת תרמ"ב חלה התעוררות עזה בקרב יהדות זו שהחלה לעלות לישראל בהמוניה.

לעליית יהודי תימן בשלהי המאה הי"ט חברו גורמים אחדים: עשר שנים לפני כן נכבשה תימן מחדש ע"י תורכיה ומתקופה זו ואילך היו א"י ותימן נתונות תחת מרותה של אותה אימפריה. הקשרים בין שתי הארצות הוקלו ויהודי תימן אף באו במגע עם סוחרים ושליחים מא"י.

ר' שלום אלשייך (1881) מספר בזיכרונותיו "כי רוטשילד קנה הרבה מקומות בא"י וכי הרשות נתונה מאת המלך ליהודים אשר בכל תפוצות העולם לבוא ולהתיישב בארץ א"י". פעילותו של רוטשילד בא"י החלה למעשה רק בראשית תרמ"ג והשמועה שהגיעה לתימן, הייתה עד לפעולותיו של לורנס אוליפנט שהשתדל בשנים 1880-1879 לקבל זיכיון להתיישבות יהודית בארץ הגלעד.

למאמר המלא: "קרדום" תשנ"ב 23-21