סדרה: נשים בתנ"ך

Family מבוגרים

מנהיגות נשית בתנ"ך:

נכיר את סיפורן של מנהיגות שונות בתנ"ך. נגלה במה שונה וייחודית דרך הנהגתן מההנהגה הגברית ומה הכוחות שהן מלמדות אותנו לימינו.

  • יפה כלבנה- התבוננות בסיפור בריאת האשה בשני סיפורי הבריאה. שתי ה"חוות" ו שתי הגישות השונות לנשיות.
  • 4 אמהות- ההשפעה שמאחורי הקלעים על היווצרות עם ישראל. קריאה מחודשת בסיפורי האבות דרך נקודת המבט של האמהות.
  • 7 נביאות- נשים מנהיגות בתנ"ך- האם קיימת מנהיגות נשית? והאם היא שונה מהמנהיגות הגברית?

 

למידע והזמנת הרצאה:

נירה 077-996672902-5457503[email protected] 

סדרה: נשים בתנ"ך

אצלכם בקהילה

אתר זה רשום ב-wpml.org כאתר פיתוח.