סדרה: בית שני

Family מבוגרים

מתפארת לחורבן – ירושלים בימי בית שני
תקופת בית שני מתחילה "ברעה גדולה ובחרפה" כפי שמתואר בספר נחמיה ומסתיימת בחורבן גדול. אך בדרך זורחים ימי הזוהר של החשמונאים והפאר הגדול שאפיין את תקופתו של הורדוס ושל הבאים אחריו. בסדרת הרצאות זו נכיר את החלקים השונים בתקופת ימי בית שני וננסה להבין את התהליכים שהובילו לשינויים בתקופה.

נושאי ההרצאות:

 • שיבת ציון
 • מלחמת החשמונאים בירושלים
 • מדינת החשמונאים
 • עליה לרגל
 • תחת המגף הרומי
 • הורדוס הבנאי
 • מרד החורבן
 • מרד בר כוכבא
 • בצל הצלב והסהר
 • כתב וזהות
 • התנועה הציונית ויחסה לבית המקדש בין חזון למציאות

 

למידע והזמנת הרצאה:

נירה 077-996672902-5457503[email protected] 

למידע נוסף

ירושלים בנויה שכבות על גבי שכבות. שכבות ארכיאולוגיות, היסטוריות ואנושיות אשר יצרו את דמותה של העיר. בסדרות נעמיק בתקופות השונות החל מהעת העתיקה ועד העת החדשה.
תוכן הקורסים עומד על בסיס הממצאים הארכאולוגיים מעולם המחקר הנוגעים לסוגיות היסטוריות ועל הספרות המקראית.
סדרת הרצאות כוללת 4-8 הרצאות בנושא הסדרה.

 

ניתן להאריך\ לקצר את מס' ההרצאות בסדרה

שיבת ציון

 • הצהרת כורש על מה ולמה
 • עלייה ראשונה
 • עליית עזרא ונחמיה
 • בנית המקדש
 • המצב הגיאו-פוליטי והחברתי

מלחמת החשמונאים בירושלים

 • כיבוש אלכסנדר
 • המרד
 • בית חשמונאי
 • הקרבות לשחרור המקדש
 • החקרא

מדינת החשמונאים

 • קרית מלך רב
 • בית מקדש חשמונאי
 • אמת המים
 • מלכות החשמונאים

עליה לרגל

 • הציווי המקראי
 • תיאורים מהמקרא
 • דעת חז"ל ותיאוריהם
 • המטרה: גיבוש העם או מפגש עם ה'
 • אירוח, מים

תחת המגף הרומי

 • התהליכים שהובילו למרד: שלטון וחברה
 • הכיבוש הרומי

הורדוס הבנאי

 • רקע אישי
 • מפעלי בניה
 • הורדוס – גר אדומי או יהודי?

מרד החורבן

 • התהליכים שהובילו למרד
 • מנהיגי המרד בגליל ובירושלים
 • שלבי המרד

מרד בר כוכבא

 • הסיבות לפרוץ המרד
 • המלחמה על ירושלים
 • אגרות, מטבעות ומערכות המסתור
 • דיכוי המרד ומה שאחריו

בצל הצלב והסהר

 • יהודים בירושלים, תיאורים מסיפרי נוסעים
 • פיוטי תפילות וקינות מהגניזה הקהירית
 • הקהילה היהודית בירושלים

כתב וזהות

בית ראשון:

 • תולדות הכתב, תרבות הסופרים וכתובות הקברים

בית שני:

 • כתב משנה צורה, אתנוגרפיה ומטבעות

התנועה הציונית ויחסה לבית המקדש בין חזון למציאות

תפישת בית המקדש כמרכז רוחני תרבותי אצל הוגי הציונות והשפעתו על הדיון הציבורי לאחר מימוש חזון מדינת ישראל,  ובעיקר לאחר שחרור הר הבית במלחמת ששת הימים.

סדרה: בית שני

אצלכם בקהילה

אתר זה רשום ב-wpml.org כאתר פיתוח.