סדרה: בית ראשון

Family מבוגרים

עלייתה ונפילתה של מלכות בית דוד – ירושלים בימי בית ראשון:

שנים רבות עמד בית המקדש הראשון על תילו. אירועים מסעירים ומשמעותיים התרחשו בתקופה זו. בסדרת הרצאות זו נשמע על אירועים אלו החל מכיבושה שלהעיר על ידי דוד המלך, דרך חזקיהו וחציבת הנקבה וכלה בחורבנה של ירושלים בימי הנביא ירמיהו.

נושאי ההרצאות:

 • שלם-יבוס
 • דמותו של דוד המלך
 • "דוד המלך – חי וקיים?"
 • הבחירה בירושלים
 • ירושלים בתקופת הממלכה המאוחדת ועד עליית האימפריה האשורית.
 • עימות גורלי
 • נביא החורבן
 • הטוב, הרע, והחלש

 

למידע והזמנת הרצאה:

ירדנה/ נירה  077-9966729 | 052-7752000

לטופס יצירת קשר

שלם- יבוס

הרצאת מבוא:

 • מקור השם ירושלים ומשמעותו
 • כתבי המארות ואגרות אל עמארנה
 • גיאולוגיה וגיאוגרפיה
 • יסודה של העיר
 • מערכות המים הכנעניות
 • התושבים הקדומים

דמותו של דוד המלך

 • רקע אישי לדמותו
 • מבית שאול לכסא המלוכה
 • חטא ותשובה
 • לוחם ומשורר

"דוד המלך – חי וקיים?"

 • הוויכוח על דוד כדמות היסטורית
 • כתובת תל דן
 • מצבת מישע
 • דוד באמנות ובאגדה

הבחירה בירושלים

 • משבטים לעם אחד
 • 5 המ"מים
 • ירושלים כוויתור
 • מסורות קדומות

ירושלים בתקופת הממלכה המאוחדת ועד עליית האימפריה האשורית

 • יחסי פנים: יהודה-ישראל
 • יחסי החוץ : פלישתים, מצרים וארם
 • המקדש מבניה ועד הזנחה

עימות גורלי

סנחריב נגד חזקיהו המלך מול חומות ירושלים

נביא החורבן

 • ירמיהו – מנבואות חורבן להצעת תקווה
 • המציאות בספר ירמיהו

הטוב, הרע, והחלש

 • מלכי יהודה האחרונים, מול מצרים ואשור
 • גלות יכניה מול גלות צדקיה: מלך, עם, סיפור

סדרה: בית ראשון

אצלכם בקהילה

אתר זה רשום ב-wpml.org כאתר פיתוח.