כתבה: מוריאל סלינג'ר – מומחית למוסיקה קדומה

המסע בעקבות צליל פעמון הזהב של הכהן הגדול מצייר לנו מפה אתנו-מוזיקולגית של תרבותיות עתיקות במזרח התיכון בכלל, וארץ ישראל בפרט, ומוכיח לנו עד כמה תרבויות האזור היו מתקדמות בהבנת תורת האקוסטיקה ותנודת הצליל.

שחזור צליל הפעמון נערך על בסיס הקלטה של דגימת נענוע הפעמון לאחר ניקיון הצליל ושיחזור זוויות בתלת ממד ולפי תיאור מעיל הכהן הגדול במקרא. בפסוקים מתואר שעל שולי מעילו של הכהן הגדול היו תפורים 72 פעמונים ו-71 רימונים נתפרו בין כל פעמון לפעמון, לבלימת תנודת הצליל של כל פעמון בנפרד. הרימון היה משמש כבולם ומשתיק את הוויברטו של הצליל.

הבדיקה נערכה על ידי מודד תדרים אלקטרו אקוסטי במונופוני. מכיוון שהפעמון הנו סגור לא היה צורך למדוד לחץ אוויר חיצוני.

מהבדיקה עולה כי התו שהשמיע הפעמון הינו B3 והתדר הינו 240 הרץ.

מצילומי הרנטגן שנערכו, נמצא שפעמון הזהב היה מלאכת מחשבת ובו חוט המחזיק את הענבל בצורת דמעה של 4 מילימטר כדי שהצליל יהיה מדוייק ויכה בחלק הרחב של קוטר הפעמון. לו היו רוצים להשמיע צליל אחר, היו מתכננתי בגדי הכהונה בונים את הפעמון בצורה שונה.

מה מסמל תו B3 עבור היהודים באותה תקופה?

עפ"י ספרות אתנו- מוזיקלית עתיקה, התו B3, התו שהשמיע הפעמון- היה פופולרי בקרב מצרים ויהודים בתקופת בית שני.

יתר על כן –  בימים עברו, כתיבת תווים מוזיקליים הסתמכה על מערכות כוכבי הלכת, וכל כוכב לכת ייצג סולם. כוכב הלכת שבתאי מייצג את התו שהשמיעו פעמוני הכהן הגדול. גם ימות השבוע מיוצגים כל אחד על ידי פלנטה, וכוכב שבתאי שמייצג את יום השבת, מייצג גם את התו הנבחר שהשמיעו פעמוני הכהן הגדול.

פעמון הזהב שהתגלה בתעלת המסתור
צילום: ולדימיר נייחין

גם תדר הפעמון לא נבחר באקראיות. לתדר 240 הרץ ישנה חשיבות בתחומים שונים- בתחום הרפואה, התקשורת – (הניסוי הראשון בגלי רדיו התבצע ע"י ג'וליילמו מרקוני בתדר של 240 הרץ), הטכנולוגיה ועוד.

מעניין להיווכח כי גימטריית המילה פעמון בכתיב חסר – "פעמן":

פ = 80
ע = 70
מ =40
ן = 50
_____
240 (הרץ)

מקורות:

• ספר XXXVII  של  דיו קיסיוס – היסטוריון ומגיסטראט רומי

• החוקר המוזיקולוג הצרפתי פליקס קלמנט,ראש המחקר למוסיקה עתיקה בספרו Histoire de la musique depuis les temps anciens Jusqu'à nos jours

*הכותבת הינה מוזיקולוגית ששחזרה את צלילי פעמון הזהב שנמצא על ידי הארכיאולוג אלי שוקרון בעיר דוד