1961 – 1967

קתלין מרי קניון (1906- 1978), ראש בית הספר הבריטי לארכיאולוגיה בירושלים (BSAJ שלאחר פטירתה שמו שונה למכון קניון), חפרה רבות בירושלים במהלך שנות השישים של המאה העשרים (בשנים 1961- 1967, תחת שלטון ירדן). היא חפרה חתך ארוך במדרון המזרחי של עיר דוד מראש הגבעה כלפי מטה. היא חשפה קטעים רבים של מבני מגורים מתקופות שונות. בהמשך החתך נתגלו שני קירות ביצור מתקופות שונות במורד המדרון המזרחי אל נחל הקדרון, העתיק מביניהם מתקופת הברונזה התיכונה (המאה השמונה עשרה לפנה"ס) והשני מימי הבית הראשון. בנוסף, חשפה קטעים מהרחוב הראשי של העיר ירושלים מימי הבית השני בגיא הטירופויון וקטעי מבנים במקומות נוספים ברחבי עיר דוד.

קתלין קניון