רימון שנהב כמעט מיניאטורי נמצא באחרונה בחפירות "בית המעיין" בעיר דוד ודומה במיוחד לאחד מ-400 רימוני הקישוט המתוארים בספר מלכים א' (פרק ז', פס' מ"ג) או שנעשה כדוגמתם? הרימונים מספר מלכים מעטרים כלים שונים שהכין חירם מלך צור לשלמה המלך, לקראת בניית בית המקדש הראשון.

הרימון מעיר דוד, שגובהו כשני סנטימטרים ועליו ישובה יונה, נמצא בתוך מילוי עפר ב"בריכה החצובה" סמוך למעיין הגיחון. "הבריכה החצובה" הינה על פי השערה חלק ממפעל המים הקדום של העיר, שחלקו בנוי וחלקו חצוב בסלע. הממצא מתוארך למאה התשיעית לפני הספירה – לפי המסורת ימי בית המקדש הראשון, מעט אחרי שלמה המלך.