במהלך החפירות הארכיאולוגיות בחניון גבעתי שבעיר דוד התגלה לאחרונה מקווה מרשים מידות. מקווה החצוב בסלע נחשף בחלקו המזרחי של שטח החפירה, אזור בו סלע האם נמצא בקרוב לפני השטח. גילויו של המקווה הנדון קושר את החפירות הנוכחיות עם ההיסטוריה של המחקר הארכיאולוגי בעיר דוד, שכן המקווה מצוי בשטח שנחפר בשעתו ע"י המשלחת הבריטית בראשותה של הגב' קטלין קניון. בתום חפירתה בשטח M אותו פתחה בתחומיו של חניון גבעתי, כיסתה קניון את כולו במילויי עפר ופסולת מודרנית.

במסגרת החפירות המחודשות בחניון גבעתי מטעם רשות העתיקות ובניהולם של ד"ר דורון בן-עמי ויאנה צ'חנובץ, נוקה ונחשף מחדש המקווה המדובר שעל חשיפתו דיווחה כאמור קניון בפרסומיה הראשוניים. במהלך התקופה הביזנטית שונה ייעודו של המקווה הנדון והוא הוסב לשמש כמאגר מים. לצורך זה הוסרו מדרגותיו החצובות של המקווה אולם רישומן ניכר היטב בדפנותיו.

מקווה זה הוא חלק ממערכת של מתקנים מטויחים חצובים בסלע שנמצאו בסמיכות זה לזה. כבר בשלב זה ברור כי אלו מתוארכים, רובם ככולם, לשלהי ימי הבית השני (התקופה הרומית הקדומה) ושימשו חלק ממתחם טהרה רחב ידיים. גבולותיו של מתחם טהרה זה, כמו גם הקשריו האדריכליים, אינם ברורים לאשורם בשלב זה והחפירה בתקופה הקרובה תתמקד בחשיפתו המלאה במטרה לענות על שאלות אלה.

מקווה הטהרה מימי בית שני בחפירות חניון גבעתי. צילום: רשות העתיקות
מקווה הטהרה מימי בית שני בחפירות חניון גבעתי. צילום: רשות העתיקות