ד"ר גבי ברקאי

בנושא שמות המקומות והמושגים הגיאוגרפיים בירושלים קיימים בלבולים ואי-הבנות רבות. ידועים גם מקרים רבים של זיהויים מוטעים של אתרים ושמות מקומות המופיעים במקורות הקדומים.

במאמר זה אנסה להתמודד עם כמה מן המונחים והמושגים הגיאוגרפיים הללו ולהבהיר
את רקעם ומשמעותם.