1978 – 1982

בעיר דוד נתגלו חרסים המעידים על פעילות אדם כבר מהתקופה הכלקוליתית (4,500- 3,500 לפנה"ס). שרידי שני בתי מגורים מלבניים עם ספסלים, המאפיינים את תקופת הברונזה הקדומה (2,200-3,500 לפנה"ס), שנתגלו בחלק התחתון של המדרון המזרחי, הם העדות הראשונה למבני קבע.