ראשי חיצים המתגלים בשטח חפירה יכולים ללמד על המאבקים הצבאיים באזור. סמוך לראש גבעת עיר דוד התגלו מספר מועט של ראשי חיצים של הצבא הבבלי, מתחילת המאה השישית לפסה"נ, ימי חורבן הבית הראשון. ראשי חיצים נוספים שכאלה התגלו ברובע היהודי, בכתף הינום ובסינון העפר שהוצא מהר הבית. 

 

הצבא הבבלי נהג לאסוף בסוף הקרב את ראשי החיצים כדי להרכיב אותם על גבי חיצים חדשים ולהשתמש בהם פעם נוספת. ראשי החיצים הללו כנראה נקברו תחת המפולות של המבנים בסביבה, והחיילים הבבלים לא טרחו בחיפוש אחריהם אלא הסתפקו באיסוף ראשי החיצים שהיו גלויים לעין.