1980 - 1990

בולות- ממצא עשיר של בולות (טביעות חותם) נתגלה בעיר דוד. תחילה בשנות השמונים של המאה העשרים, בחפירתו של יגאל שילה בשטח G הקרוב לפסגת עיר דוד. 51 טביעות אלה שנתגלו הכילו בתוכם את הפעם הראשונה בה נתגלה שם עברי מוכר מהתנ"ך בחפירה בעיר דוד, 'גמריהו בן שפן' המוזכר בספר ירמיהו כסופר המלך יהויקים בסוף ימי הבית הראשון (ירמיהו ל"ו, י). ממצא מרגש זה הוביל את החופרים לזהות במבנים שנתגלו במקום כחלק מ'קרית השלטון' של העיר ירושלים בשלהי ימי הבית הראשון.

ממצא בולות נוסף הוא בעפר הפסולת שמילא את הבריכה החצובה מתקופת הברונזה התיכונה (התקופה הכנענית) תיארוך הפסולת הוא מהמאות השמינית והתשיעית לפנה"ס. עשרות רבות של בולות נתגלו ובהן ציורים רבים ולא שמות. חלק מהציורים דומים לעיצובה של הכותרת הפרוטו- איאולית ובאחת נראית ספינת סוחר הדומה לספינות הצוריות בנות התקופה. עדות לקשרים המסחריים בין יהודה וצור בתקופת הברזל.

ממצא בולות נוסף נתגלה בחפירתה של אילת מזר בראש גבעת עיר דוד. מספר בולות בעלות שמות עבריים משלהי ימי הבית הראשון כולל שני שרים בממלכתו של צדקיהו, מלך יהודה האחרון. 'יהוכל בן שלמיהו' ו'גדליהו בן פשחור' שניים מארבעה השרים שציוו על השלכתו של הנביא ירמיהו לבור (ירמיהו ל"ח, א).

ארכיאולוגים

יגאל שילה

פרופ' יגאל שילה מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים חפר בתלים רבים בארץ במרוצת לימודיו וניהל את החפירות הראשונות בעיר דוד תחת שלטון ישראל.

תמונות

בולות