כתרים רבים נקשרו לרש"ש – הרב שלום מזרחי דידיע שרעבי, מגדולי המקובלים וסיפורים רבים סופרו אודותיו, אולם דומה שאין מרגש יותר מסיפור גילויו.

הסיפור מופיע בכמה גרסאות ומתוכם בחרנו להביא לכם את זו:

הרש"ש נולד בתימן, בנו של רוכל סדקית עני, שהמשיך בדרכו של אביו וסבב בכפרים. בזמנו החופשי היה לומד תורה ובמיוחד דבקה נפשו בחכמת הקבלה. הרש"ש היה נער יפה תואר, ויופיו זה היה לו לרועץ. מסופר, כי פעם אחת בעודו סובב ברחוב, קראה לו אישה עשירה להיכנס לביתה ולמכור לה ממרכולתו. לאחר שנכנס, ביקשה ממנו לבצע דבר עברה, אך כיוסף בשעתו, הרש"ש נמלט וקפץ מחלון הקומה השלישית כדי לברוח מהפיתוי. שלא כיוסף, הצליח הרש"ש להימלט גם מידה הארוכה של האישה בעלת ההשפעה, וברח מהעיר, כשבסופו של דבר הגיע לירושלים.

בירושלים פעלה באותה העת ישיבת המקובלים המפורסמת "בית אל" שנוסדה ע"י הרב גדליה חיון. הרש"ש לא ניסה להתקבל לישיבה, אולם חשקה נפשו לשמוע את לימודם של המקובלים, ולאחר תחנונים רבים, הסכים שמש הישיבה לקבלו בתור עוזר, וכך היה הרש"ש מתפרנס בדוחק ומגיש לחסידי בית אל כוסות קפה מידי יום.

במהרה, החלה תופעה מופלאה בישיבה: בכל פעם שהמקובלים התקשו  בפירוש קטע קשה, היה באורח פלא מופיע במהלך הלילה פתק עם התשובה לכל הקושיות. ראש הישיבה חקר את התלמידים לראות מי מהם משאיר את הפתקים, אך כל אחד הבטיח שלא הוא הכותב המסתורי; שמא הפתקים מסופקים בידי אליהו הנביא?

אולם הייתה שם אישה אחת שסירבה להניח לתעלומה: חנה, בתו של ראש הישיבה. באחד הלילות היא התחבאה בתוך בית המדרש וראתה במו עיניה כיצד הפתק המסתורי מגיע לקופסא.

עם התגלה הפתרון לתעלומה נקט הרב חיון בצעדים המתאימים: פיטר את הרש"ש ממשרת עוזר השמש, ובמקום כך, קיבל אותו כאחד התלמידים. כעבור זמן קצר, נישאו הרש"ש וחנה חיון, ולאחר מותו של הרב גדליה חיון, ירש הרש"ש את מקומו בראשות הישיבה.

לפני 239 שנים ב-י שבט התקל"ז נסתלק הרש"ש לבית עולמו ונטמן בהר הזיתים. מדי שנה בתאריך פטירתו נערכת במקום הילולה לזכרו של הצדיק

כתב: דניאל שני