מתוך "מאיטליה לירושלים" / מנחם עמנואל הרטום ואברהם דוד

א. תולדותיו באיטליה
מפרש המשנה ר' עובדיה מברטנורא, בנודע למן ראשית המאה הט"ז, היה חכם יהודי בן למשפחת יר"א. הוא ידוע גם בשמו "עבדיה מבריטאנורה", "עבדיהו ירא מרטנורא" וכדומה. שבצפון ,(Forli) שבמחוז פורלי Bertinoro ציון זה מורה ללא ספק, שמוצאו מן העיר
איטליה. על קורותיו של ר' עובדיה (להלן: רע"ב) באיטליה ידוע אך מעט. הוא שהה במחיצתו של גדול רבני איטליה במחצית השנייה של המאה הט"ו, ר' יוסף קולון- המהרי"ק, ואף נמנה עם תלמידיו. היה זה, כנראה, בעת שישב המהרי"ק במאנטובה. נראה, ששהה גם ברומי
למשך זמן בלתי ידוע. בשנת רמ"ה/ 1485, ואולי כבר קודם לכן, ישב רע"ב עם בני משפחתו, כולל אביו, בעיר קאסטלו.