אלפיים שנים לאחר שגוועו הדי הזוועות מירושלים הנחרבת, חושפים אנשי "עיר דוד" בור עמוק הנמצא באזור המשוער שאליו הושלך הנביא ירמיהו בחצר המטרה. ובעוד בבתי הכנסת קוראים היום (א') את מגילת איכה המיוחסת ל"נביא החורבן" ירמיהו – ניתן להתחבר ולראות את הבור האפל שקרקעיתו טיט, ולדמיין את הייסורים שעברו על הנביא באשמת ניסיונותיו להתריע מפני החורבן המתממש ובא על ירושלים.

הנביא נחשד והואשם בבגידה. הרב בני לאו מסביר כי המלך צדקיהו ידע שהצדק עמו, אך היה חלש מול חברי ממשלתו שדרשו את ראשו של ירמיהו. הוא הושלך אל הבור שבחצר המטרה שהיה מלא בטיט, והחל לטבוע בו.