5 דברים שאולי לא ידעת על קריית השלטון בעיר דוד:

1. שרידי קריית השלטון מתנשאים על צלע ההר לגובה של לפחות 12 מטרים.

2. בחפירות קריית השלטון התגלה מצבור טביעות חותם מהגדולים בישראל: 51 טביעות חותם – "בולות" – הנושאות שמות בכתב עברי קדום. על אחת מהן נמצא שמו של גמריהו בן שפן, סופר המלך יהויקים שמוזכר בספר ירמיהו.

3. בקריית השלטון נחשף "החדר השרוף" (לא הבית מהרובע היהודי) ובו ראשי חץ רבים, שמהווים עדות אילמת לקרבות הקשים עם הבבלים ערב חורבן הבית הראשון.

4. במהלך חפירות קריית השלטון התגלה אחד הממצאים הנדירים והמפתיעים בירושלים: אסלת אבן קדומה, שמעידה על עושרם של בעלי הבית שהשתמשו בו.

5. בראש המדרון התגלו שרידי חומה שאותם מייחסים חלק מהחוקרים לחומת העיר ששוקמה ביוזמת נחמיה בתקופת שיבת ציון.

קריית השלטון
Government Quarter in the City of David Photo: Kobi Harathi