פריטים ארכיאולוגיים שנמצאו בחפירה למרגלות הכותל המערבי מוכיחים שבניגוד לסברה המקובלת, לא המלך הורדוס הוא שבנה את הכותל. החוקרים מסתמכים על מטבעות עתיקים שנמצאו באחרונה בחפירה באזור, שמציאתם מעידה על כך שבניית מתחם הר הבית ארכה שנים רבות לאחר מות מלך יהודה. החפירה באזור נעשית בניהולם של ד"ר רוני רייך ואלי שוקרון מרשות העתיקות, ובשיתוף עמותת אלע"ד.