1881
הרמן גותה (1936-1849), איש האגודה הגרמנית לחקר פלשתינה, נשלח לירושלים ב-1881 בעקבות התגליות שכבר פורסמו בשנים שלפני כן. הוא חשף קטעים מכנסיית השילוח ובריכת השילוח שמתחתיה הממוקמים בדרום עיר דוד.

בנוסף, חשף קטעי קירות, סביר שמתקופות שונות במזרח הגבעה והעריך כי מצא את שרידי הביצורים של העיר. ממצאי חפירתו אינם נראים על פני השטח ולכן קשה לקבוע את היחס שלהם לממצאים אחרים המוכרים היום.