זמן קצר לפני מרד החשמונאים הקים אנטיוכוס בירושלים את החקרא (מצודה) והושיב בה אנשים מטעמו. במשך מאה וחמישים שנות המחקר הארכיאולוגי בירושלים הועלו הצעות רבות למקומה של החקרא, אך רובן ככולן לא התבססו על שרידים ארכיאולוגיים משמעותיים. בשנת 2015 הציעו הארכיאולוגים ד"ר דורון בן עמי ויאנה צ'חנובץ, כי שרידיה של החקרא התגלו בחניון גבעתי שבעיר דוד.