מתחת לחניון האוטובוסים "גבעתי" המתינו בסבלנות עדויות בנות אלפי שנים לחיים יהודיים בירושלים – ומזכרות מעולי הרגל שחנו בה בדרכם לבית המקדש. שכבת אפר מן השריפה הגדולה, עגיל בן אלפיים שנה ומטמון של מטבעות המרד, מספרים סיפור של געגוע.

ביום שלישי, תשעה באב, נציין 2,435 שנים לחורבן בית המקדש הראשון, ו-1,945 שנים לחורבן הבית השני, ובמעמקי האדמה אוצרת ירושלים את זכרון הימים הנוראים ההם. חניון גבעתי שימש עד לשנת 2007 חניון אוטובוסים של "אגד", אך אז נערכו חפירות והתגלה אולם גדול, שהוביל לממצאים חשובים מימי החורבן – ואף שנים רבות קודם לו.

במקום הזה שמהווה היום חלק מאתר עיר דוד, התגוררו במשך אלפי שנים יהודים בירושלים, וכאן גם חנו עולי הרגל בדרכם לבית המקדש עד לחורבנו. דורון בן עמי מרשות העתיקות החוקרת את המקום, מספר כי הרס הגדול השאיר את חותמו בצורה ייחודית, ומצביע על האפר ששרד את שריפת העיר, ומעליו – שכבות של קרמיקה שאף היא עדות לחלק מאותו החורבן.