על המטבע, שהוטבע על ידי היהודים בשנת 69 לספירה, ערב חורבן בית המקדש השני, נכתב בכתב עברי קדום: "לגאלת ציון", ומתחת לכיתוב מופיע גביע.

בצידו השני של המטבע מופיעים ארבעת המינים ומעליהם המילים "'שנה ארבע"- המסמלות את השנה הרביעית למרד היהודים ברומאים. מעט לאחר שנה זו, בשנת 70 לספירה, הוכרע המאבק עם חורבן בית המקדש השני.

"לאורך כל תקופת המרד, הטביעו היהודים מטבעות, אולם בשנה הרביעית מתוך חמש שנות המרד, ניתן לראות כי במקום הכתובת "חירות ציון" מופיעה על המטבעות הכתובת "לגאולת ציון". ההבדל בין חרות לגאולה מבטא את השינוי שהתרחש בתודעה ובמציאות באותם ימים".  כך מסביר הארכיאולוג אלי שוקרון. לדבריו, "מטבעות שהוטבעו בשנה השנייה והשלישית למרד, ניתן למצוא בשפע, אולם מטבעות מהשנה הרביעית- הן ממצא נדיר יותר".

המטבעות התגלו במסגרת "החוויה הארכיאולוגית" המוצעת לציבור הרחב בפרויקט סינון העפר בגן הלאומי עמק צורים מבית עיר דוד. במסגרת הפעילות, מוזמנים המשתתפים – ילדים ומבוגרים המגיעים לעמק צורים, להפוך לארכיאולוגיים ליום אחד ולסנן עפר ארכיאולוגי שמקורו בחפירות שמקיימת רשות העתיקות בעיר דוד וברחבי ירושלים הקדומה.

המטבע נחשף בעפר שהוצא מתעלת הניקוז שבגן הלאומי עיר דוד, אשר עברה מתחת לרחובה הראשי של ירושלים בסוף תקופת הבית השני.  על פי כתביו של יוסף בן מתתיהו, ועל פי הממצאים הארכיאולוגיים, בתעלה זו הסתתרו אחרוני המורדים היהודים מפני הרומאים.

"ייתכן שהמטבע הזה היה מונח בכיסו של אחד מתושבי ירושלים שהסתתרו מפני הרומאים במחילות שמתחת לרחובות העיר", אומר שוקרון, "ואולי הוא התגלגל אל תעלת הניקוז בזמן שאדם שאחז בו, צעד ברחובות ירושלים לפני כ- 2000 שנה".

הממצא הנדיר נחשף בתזמון יוצא דופן, לקראת תחילתם של ימי בין המיצרים הנפתחים היום עם צום י"ז בתמוז- התאריך בו הובקעה חומת ירושלים, ונמשכים במשך שלושה שבועות עד צום תשעה באב- היום בו חרב בית המקדש הראשון והשני.

מטבע "לגאולת ציון"
צילום: החוויה הארכיאולוגית בעמק צורים מבית עיר דוד