2007 – 2011

ד"ר אילת מזר, נכדתו של פרופ' בנימין מזר, מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, השתתפה בחפירות ארכיאולוגיות מגיל צעיר בהיותה נכדתו של פרופ' בנימין מזר שחפר בארץ ישראל עוד מתקופת המנדט הבריטי. היא השתתפה בחפירות עיר דוד בראשותו של יגאל שילה בשנות השמונים עוד כסטודנטית. את עבודת המסטר (תואר שני) היא כתבה על העופל בירושלים בתקופת הברזל והציעה בסוף שנות התשעים לחפור את ראש הגבעה מחדש. מחקריה הנוספים עוסקים בתרבות הפניקית של מישור החוף הצפוני. החפירה האחרונה שניהלה בירושלים (עד 2011) היתה מעט מדרום להר הבית, בשטח בו התחילה לעבוד עשרים שנה קודם לכן, בו מצאה מבנה ציבור גדול, בית שער וקטע חומה מימי הבית הראשון, כנראה מהמאה העשירית לפנה"ס.