פרופסור רוני רייך

החפירות הארכיאולוגיות הראשונות שנערכו בארץ ישראל התמקדו בעיקר בירושלים. עובדה זו מובנת מאליה, שכן היה זה טבעי שסקרנות החוקרים הופנתה אל העיר הקשורה יותר מכול בתקופת המקרא, שושלת בית דויד, במקדש הראשון והשני ואף באושיות האמונה הנוצרית, המזהה את פעולותיו וקברו של ישו בעיר (עד לשנת 1913 חפרו בעיר רק חוקרים נוצרים).