לדברי מנהלי החפירה מטעם רשות העתיקות, הארכיאולוגים אלי שוקרון ופרופ' רוני רייך מאוניברסיטת חיפה, "נראה שהפעמון נתפר על בגד שלבש איש רם מעלה בירושלים של סוף תקופת הבית השני (מאה ראשונה לספירה). הפעמון נחשף בתוך תעלת הניקוז הראשית של ירושלים מאותה תקופה, בין שכבות העפר שנערמו על קרקעית התעלה. תעלת ניקוז זו נבנתה ונחצבה מערבית לכותל המערבי של הר הבית, על תחתית המדרון שיורד אל ערוץ הטרופיאון. תעלת ניקוז זו ניקזה את מי הגשמים מחלקי העיר השונים, דרך עיר דוד ובריכת השילוח אל ערוץ הקידרון.באזור החפירה, מעל תעלת הניקוז, נמצא הרחוב הראשי של ירושלים אשר עלה מבריכת השילוח שבעיר דוד ובו נבנה מחלף אשר דרכו נכנסו אל הר הבית, ואשר שרידו מוכר כ"קשת רובינזון". ככל הנראה האיש רם המעלה הלך ברחובה של ירושלים באזור קשת רובינזון ואיבד את פעמון הזהב אשר נפל מבגדו אל תוך תעלת הניקוז שמתחת לרחוב. מן המקורות ידוע, כי הכוהנים הגדולים, אשר שירתו בבית המקדש, נהגו לתלות על שולי מעילם פעמוני זהב. כך, למשל, בפרשת "תצווה" בספר שמות מופיע תיאור מעילו של הכהן הגדול, אהרן הכהן: "כליל תכלת, מעשה אורג כפי תחרה. ועשית על שוליו רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שוליו סביב, ופעמוני זהב בתוכם סביב" – לא ניתן לדעת אם אכן הפעמון היה שייך לאחד הכוהנים הגדולים, ואולם אין להוציא זאת מכלל אפשרות.