יגאל שילה

תיאור כללי
החפירות המחודשות בעיר-דויד החלו בקיץ 1978 , ומאז התקיימו בה שש עונות-חפירה. עד כה נחפרו שנים-עשר שטחי-חפירה, הכוללים כ 3.5- דונם משטח הישוב העתיק בגבעה הדרומית-מזרחית של ירושלים, הלוא היא גבעת עיר-דויד. השטחים נבחרו החלקים שונים
של הגבעה, בהתאם לנושאים השונים שהתכוונה המשלחת לבדוק בתולדות העיר הכנענית והעיר הישראלית. בדרום העיר ולמרגלות המדרון המזרחי נבדקו נושאים הקשורים במערכת התת-קרקעית להספקת-המים- המנהרות הקשורות במעיין הגיחון ובבריכת השילוח (שטחים A1,A2,B,J). בראש הגבעה ובצלע המערבית של הגיא המרכזי נבדקו שרידי העיר וביצוריה מימי בית שני ומן התקופה הביזאנטית (שטחים D1,K ו-H).