5 דברים שאולי לא ידעת על י"ז בתמוז:

1. בתאריך זה נפרצו חומות ירושלים על ידי הרומאים בשנת 70 לספירה, ושלושה שבועות לאחר מכן הוחרב בית המקדש השני. לפי חלק מהדעות, חומות העיר נפרצו בדיוק בתאריך זה גם לפני חורבן הבית הראשון בשנת 586 לפסה"נ. לזכר אירועים אלה נקבע י"ז בתמוז ליום צום.

2. שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לט' באב מכונים "בין המצרים". בתקופה זו מקובל לנהוג במנהגי אבלות: להימנע מתספורת ומגילוח, לא לשמוע מוזיקה, לא לאכול בשר ולא לקיים פעילויות שיש בהן שמחה.

3. י"ז בתמוז לעולם לא יחול בימים שני, רביעי ושישי.

4. גם בשנת 1099 נפרצו חומות ירושלים ב-י"ז בתמוז, הפעם על ידי הצלבנים במסגרת מסע הצלב הראשון. לאחר מצור ממושך הצליחו הצלבנים להיכנס לעיר וכבשו אותה מידי תושביה היהודים והמוסלמים.

5. בחפירות עיר דוד התגלו ממצאים רבים המהווים עדות אילמת לחורבן ירושלים. בין היתר, התגלו שכבות אפר משתי תקופות החורבן, ראשי חץ בבליים, וסירי בישול שלמים ששימשו את המסתתרים מפני הרומאים.

שכבת חורבן
שכבת אפר מחורבן בית ראשון (586 לפסה"נ) שהתגלתה בחפירות חניון גבעתי. צילום: קובי הראתי