Jerusalem Day

Family Adults

In preparation for Jerusalem Day, the Megalim Institute, a City of David organization, offers fascinating lecture on Jerusalem during the Six-Day War, that you may host in your community:

A City Reunited – Jerusalem during the Six-Day War

In this lecture, we will follow the soldiers of the Jerusalem Brigade, the Paratroopers Brigade, and the Harel Brigade, embarking on a journey from the divided Jerusalem of the War of Independence to the united Jerusalem of the Six-Day War. We will explore the connection between the two and the city’s history during the days of King David and the days of the destruction.

The lecture is also suitable for youth.

To book a lecture, contact Nira Yaron:

Write to us on WhatsApp

Contact form

 

אוצרות בירושלים Read More

יש אנשים שמחפשים ארכיאולוגיה ומוצאים אוצרות, ויש אנשים שמחפשים אוצרות ומוצאים ארכיאולוגיה.

במהלך 150 השנים האחרונות, נהרו לירושלים משלחות רשמיות ואנשים פרטיים במגמה לחפש את עברה. חיפושים אלו הניבו גילויים מרתקים שעוזרים לנו עד היום בפיענוח ההיסטוריה המרתקת של עיר מלוכה, ארמונות מקדשים וחורבנות.

בהרצאה מרתקת זו, נספר על החיפושים, על המחפשים ועל האוצרות שהתגלו.
נחשוף את סיפור חיפוש ארון הברית והמרדף המתוקשר ונגלה אלו אוצרות, תכשיטים וקמעות נמצאו בירושלים הקדומה.

Close

הר הזיתים: מנפילת העיר העתיקה בתש"ח ועד החזרה אל ההר Read More

בעיצומה של מלחמת העצמאות ננטש בית הקברות בהר הזיתים. במהלך 19 שנות השלטון הירדני בהר חולל בית הקברות. לאחר ששוחרר, נחשפו ממדי החורבן והחלה עבודת שיקום יסודית שממשיכה עד היום. את סיפור הר הזיתים נביא באמצעות ספורים אישיים, קטעי עיתונות ומסקנות וועדת חקירה.

Close

כפר השילוח – ישוב תימני ראשון בארץ ישראל Read More

בהרצאה נלמד על מסעם של עולי תימן אל ירושלים בסוף המאה ה-19. נשמע כיצד צמח הכפר למרות מצוקת השעה וקשיי הפרנסה, כיצד התפתחו במקום חיי הרוח והתרבות וכיצד נאלצו תושבי הכפר לעזוב את המקום בעקבות פרעות תרצ”ו-תרצ”ט.

Close

סיפור המים בירושלים Read More

הבאת המים לירושלים היתה מאז ומעולם סוגייה מאתגרת. בכל תקופה נמצא לה פתרון טכנולוגי שונה. בהרצאה נראה איך נושא המים משפיע ומושפע מן השלטון, הדת והמלחמות שבכל תקופה וכיצד ניתן לספר את סיפורה של ירושלים דרך סיפור המים.

Close

עיר תחת אש- ירושלים בתש"ח Read More

ירושלים בתש”ח נמצאת במצור. במהלך שנה קשה זו קמים ונסגרים בירושלים עשרה בתי קברות. סיפורם של בתי הקברות הם סיפורה של העיר. מדוע נפתחו בתי קברות חדשים ולמה נסגרו? היכן קמו ומי נקבר בכל אחד מהם? על קבורתם של אזרחים ועל עוז רוחם של לוחמים במציאות בלתי אפשרית.

Close

כעיר שחוברה לה יחדיו- ירושלים במלחמת ששת הימים Read More

במסגרת ההרצאה נעקוב אחרי חיילי החטיבה הירושלמית, חטיבת הצנחנים וחטיבת הראל ונצא למסע בין ירושלים החצויה של מלחמת השחרור לירושלים המאוחדת של מלחמת ששת הימים ונגלה את הקשר שבין השתיים לעברה של העיר, בימי דוד ובימי החורבן.

ההרצאה מותאמת גם לנוער.

Close

הקו העירוני Read More

ימי הקו העירוני- במשך 19 שנה ירושלים חולקה לשתיים, בין ישאל וירדן. בהרצאה נכיר את הרקע לחלוקת העיר, נראה איך היו החיים לאורך הגבול בתוך העיר ונשמע סיפורים מצחיקים וגם לא נעימים שאפיינו את הימים ההם.

Close

האוניברסיטה העברית- מקדש לאומי חדש על פסגת הר הצופים Read More

סיפורה של האוניברסיטה העברית בירושלים שזור בתולדות העם היהודי, התנועה הציונית ותולדות הישוב.

הקמת האוניברסיטה  הייתה אחד המפעלים המרכזיים של התנועה הציונית ונתפסה כביטוי למימוש התחייה הלאומית והתרבותית של העם במולדתו ההיסטורית.

ההרצאה  מתארת בפנינו את המעבר מהחזון הגדול למציאות היומיומית.

היא מתחקה אחר יוזמי הרעיון, ההתלבטויות בבחירת האתר ובשלבי הרכישה והבניה.

היא משתפת אותנו בחגיגות הגדולות ובקשיי היום יום

ופותחת בפנינו צהר אל תקופה של תשע עשרה שנות ניתוק בהן ניתן היה להגיע אל הר הצופים רק בליווי שיירות.

Close

השפעתו של מונטיפיורי על היישוב היהודי Read More

הסיפורים המופלאים מאחורי מסעותיהם של בני הזוג מונטפיורי לארץ ישראל וההשפעות מרחיקות הלכת שהמסעות יצרו על התפתחות היישוב היהודי והצמחת השורשים שהביאו להקמת מדינת ישראל.

Close

שכונת מאה שערים בעיצוב החברה הישראלית Read More

בהרצאה מרתקת זו נערוך סקירה של עשרות דמויות מפתח, אגודות חברתיות ומלחמה תקשורתית שתפגיש אותנו בשידור ישיר עם הקהילה היהודית בירושלים בתחילת המאה העשרים, שהפכה לעיר בנויה, שלא חוברה לה יחדיו.

Close

Read More

Close

Read More

Close

Jerusalem Day

In your community

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.