הממצא, שהתגלה בבית המעיין שבגן הלאומי בעיר דוד במימון עמותת "אלעד" ובהשתתפות הארכיאולוג ג'ו עוזיאל, מגיע מהמאה ה-13 לפני הספירה, היא התקופה בה בני ישראל יצאו ממצרים. מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, אלי שוקרון מסר, כי "אמון רע" הוא אל השמש והינו אחד האלים החשובים במדינת הפירמידות.

בתקופת החותם-חרפושית, שלטה במצרים השושלת ה-19, שבין המלכים שנמנו עליה היו: סתי הראשון רעמסס השני ומרנפתח. רעמסס השני נודע במסעות הכיבוש הרבים שניהל כשהגיע עד לטורקיה. חלק מהחוקרים מזהים אותו כפרעה מסיפור יציאת מצרים.